نکته های ناب از حضرت استاد

کلامی از حضرت امام

یکی از آقایان نزد امام از یکی از خادم های دفتر تعریف کردند و گفتند این خادم خیلی زحمت می کشد !

امام فرمودند : غیبت نکن .

آن شخص گفت : آقا ! تعریف می کنم آن هم جلوی خودش .

امام فرمودند : نه ! معنای حرف تو اینست که اون یکی کار نمی کند .

 

نور آجر حرم

از هر آجر حرم مولا امیر المؤمنین نوری ساطع است که حضرت موسی علیه السلام در طور دید .

صفحه‌ها