نظرات حضرت استاد پیرامون صوفیه (بخش اول)

نظرات حضرت استاد آيت الله شیخ عبدالقائم شوشترى حفظه الله پیرامون صوفيه (بخش اول)

بنده طرفدار عرفان هستم و كليه ى سلاسل صوفيه را قبول ندارم زيرا اگر چه صوفيان در شريعت دوازده امامى هستند اما در طريقت هشت امامي هستند.
بهترين راه مبارزه با صوفيه ترويج عرفان حق اهل البيت(صلوات الله علیهم) است...

کتاب بوستان معرفت؛ صفحه ۸۱