راهی به سوی امام زمان در زمان غیبت کبری

استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) :

آیا در زمان غیبت کبری راهی به سوی امام زمان هست ؟ اگر هست آن راه کدام است؟ چون فرصت ایجاب نمی کند که در این موضوع مفصل صحبت کنیم خلاصه می گوییم که هست.

من از سن ۱۱ سالگی به این موضوع علاقه مند شدم و الآن که ۳۸ یا ۳۹ سال دارم مرتب دنبال این مطلب دویده ام و خلاصه با دلایل فراوانی که دارم برای من ثابت و مسلم شد که در ایام غیبت هم بسوی امام زمان راهی هست ولی شرطش تقوی است، عشق و علاقه هست، خدمت به امام زمان هست و خیلی چیزهای دیگر.

____________________________________________________________________________

خطبه های نور (مجموعه ای از گزیده های خطبه های آیت الله عبدالقائم شوشتری بین سالهای ۶۱ تا ۶۳ در شهرستان زرند) – ص ۱۵۸

طبقه بندی: