کتاب بوستان معرفت

این کتاب شریف برگرفته از درک محضر پرفیض جلسات اخلاقی عارف الهی  استاد معظم حضرت آیت الله عبدالقائم شوشتری می باشد که توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق برشته تحریر درآمده است.

مرکز پخش: تهران - بهارستان – خیابان مجاهدین – کوچه آذر – پلاک ۳ تلفن : ۰۹۱۲۱۳۸۳۷۱۸ – ۰۹۳۷۶۸۹۶۹۷۰ ۰۲۱۷۷۶۷۰۵۶۹- ۰۲۱۷۷۶۷۰۷۳۱