دفترم را باز کرد و شعری نوشت

درکتاب شیدای گمنامی (زندگینامه عرفانی و اخلاقی مرحوم آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی قدس سره) مولف محترم کتاب جناب آقای محمد الوانساز خوئی در خصوص ملاقات حضرت استاد شوشتری با عارف گمنام مرحوم آیت الله سید حسین قاضی تبریزی ٬ از قول حضرت استاد شوشتری مرقوم فرموده اند که:

در حدود ساعت ۲ بعدازظهر تابستان که هوا بسیار گرم بود یکباره مثل اینکه به من القا شد و کسی گفت: همین الان به حرم برو. منزل من در کوچه حرم نما روبروی پل آهنچی قرار داشت. فوری بلند شده و به سمت حرم رفتم. وقتی وارد صحن شدم هیچ کس را ندیدم. از در سمت قبله دیدم آیت الله سید حسین قاضی تشریف می آورند. دفتری زیر بغل داشتم . بعد از سلام و احوالپرسی فرمود: دفترت را به من بده. دفتر را به ایشان دادم. باز کرده و داخل آن شعری مرقوم فرمودند به این مضمون:

تا تو را حالی نباشد همچو ما           حال ما افسانه آید پیش تو