جناب شهید عطار نیشابوری قدس سره

حضرت آیت الله شوشتری می فرمودند : مرحوم شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، متولد سال 513 در شهر نیشابور بوده است. مرحوم عطار بسیار مرد دانشمندی بود و در آداب سلوک ید طولایی داشته است. بیش از صد سال عمر نمود و بیش از 114 جلد کتاب تألیف کرده است. وی از کودکی مانند والدینش شیعه إثنی عشری بوده ولی به شدت تقیه می نموده، ارباب تاریخ و اهل تاریخ می دانند که آن زمان به قدری حکومت اهل سنت سختگیری می نمودند که برای شیعیان و اشخاصی همچون عطار، چاره ای جز تقیه باقی نمی ماند، چرا که هزاران نفر را از دم تیغ گذرانده بودند.

این مرد بزرگوار یک موحد کامل بوده و در توحید افعالی، اخلاصی تام داشته، هنگام شهادتش یکی از ترک های ترکستان شمشیر به دست وارد اتاق عطار شد. تا چشم عطار به او افتاد گفت: کلاه تتر (تاتار) بر سر می گذاری، شمشیر هندی به دست می گیری و به قصد ریختن خونم می آیی، فکر میکنی که من تو را نمی شناسم. بزن که تو را می شناسم، فدای خودت و شمشیرت. و بدین ترتیب مرحوم عطار شهد شهادت را نوشید.

 

برگرفته ازکتاب قبول اهل دل، تألیف حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق، صفحه ی 281