کتاب ارزشمند راست گفت مسیح ( گُهرگفتارهای حضرت استاد آیت الله شوشتری)

کتاب راست گفت مسیح ( گُهر گفتارهایی از استاد فرزانه حضرت استاد آیت الله شوشتری ) توسط حجت الاسلام سیدعباس موسوی مطلق در 170 صفحه توسط نشر عطش منتشر گردیده است. این اثر را از مرکز پخش باران 09128531050 تهیه فرمایید.