گام چهاردهم : سالک و مسایل اجتماعی

سالک نمی تواند به بهانه ی سلوکش از وظایف اجتماعی اش شانه خالی کند ؛ زیرا هیچ قومی و هیچ ملتی نمی توانند بدون حکومت زندگی کنند . و چه بهتر که آن حاکم ، نبی معصوم یا امام معصوم یا فقیه عادل آشنا به مسائل سیاسی جهان باشد .

فقیه جامع الشرائط ، حجت امام زمان علیه السلام است ، همچنان که خود آن حضرت در توقیع شریفشان فرمودند :

وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فَارجِعُوا فِیهَا اِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُم حُجَّتِی عَلَیکُم، وَ اَنَا حُجَّةُ اللهِ عَلَیهِم.

در رخ داد هایی که شکل می گیرد به راویان حدیث ما رجوع کنید . بی تردید آنان حجت من بر شمایند ومن حجت خداوند بر آنانم .

فقیه جامع الشرائط ولی مسلمین است ؛ فقیه جامع الشرائط نائب عام امام زمان است و بر همه ی امت است  که پشت سر ولی  فقیه حرکت کنند و سالکان راه خدا که اصحاب صفه این زمان اند ، باید مثل اصحاب صفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ،هم مرد دعا و مناجات باشند ، و هم جهادگر شجاع و فداکار ؛ «رُهبَانٌ بِاللَّیلِ وَ لُیُوتٌ بِالنَّهَارِ»؛ زاهدان شب و شیران روز .