عارف ربانی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حامد (قدس سره)

وی ازشاگردان برجسته عارف کامل مرحوم حاج شیخ رجبعلی خیاط می باشد .

از شاگردانی که می توان گفت استفاده های شایانی از ایشان نموده است ،حضرت حجة الاسلام والمسلمین  حاج شیخ حسین گنجی را مثال زده که البته این بزرگوار هم به اشاره وراهنمایی جناب حاج آقا شوشتری به محضر مرحوم حامد رحمه الله  شرفیاب شده اند .

طبقه بندی: