سخن حضرت آيت الله جوادي آملي

يكي از اساتيد حوزه علميه اميرالمومنين تهران ، چندي پيش از محضر حكيم متاله فقيه عاليقدر حضرت آيت الله جوادي آملي سوال نموده بودند آيا شما حضرت آقاي شوشتري را مي شناسيد ايشان مي توانند دستگيري كنند مي توانند براي مسير عرفان شاگرد تربيت كند

مفسر عظيم الشان قرآن جواب داده بودند: بنده ايشان را از قديم الايام مي شناسم ايشان سابق در قم بودند و الان اصفهان هستند. بله ايشان مناسب اين كار هستند براي شاگرد تربيت كردن، ايشان از مردان خدا هستند.

و اين در حالي است كه ایشان در همان جلسه از شخص ديگري سوال مي پرسند كه حضرت آيت الله جوادي آملي مي فرمايند : براي اخلاق مناسب است.