کتاب های دیگران در ارتباط با حضرت استاد

کتاب طلب گوهر وصل منتشر شد

کتاب طلب گوهر وصل منتشر شد.....

کتاب بوستان معرفت

این کتاب شریف برگرفته از درک محضر پرفیض جلسات اخلاقی عارف الهی استاد معظم حضرت آیت الله عبدالقائم شوشتری می باشد که....

تقوا٬ تقوا٬ تقوا

درکتاب شیدای گمنامی (زندگینامه عرفانی و اخلاقی مرحوم آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی قدس سره) مولف محترم کتاب جناب آقای محمد الوانساز خوئی مطلبی را از قول حضرت استاد شوشتری مرقوم فرموده اند که از این قرار است:....

دفترم را باز کرد و شعری نوشت

درکتاب شیدای گمنامی (زندگینامه عرفانی و اخلاقی مرحوم آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی قدس سره) مولف محترم کتاب جناب آقای محمد الوانساز خوئی در خصوص ملاقات حضرت استاد شوشتری با عارف گمنام مرحوم آیت الله سید حسین قاضی تبریزی ٬ از قول حضرت استاد شوشتری مرقوم فرموده اند که:...

كتاب خرمن معرفت

کتاب خرمن معرفت مجموعه ای است از حکایات و بیانات نغز از عارف جلیل القدر حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشتری که مؤلف آن جناب حجت الاسلام موسوی مطلق طی ۱۶ سال از محضر استاد به رشته تحریر درآمده است .

وی در مقدمه کتاب نوشته است :

پرهای صداقت

پرهای صداقت

طریقت ناب

طریقت ناب

صفحه‌ها