کتاب های حضرت استاد

کتاب خطبه های نور

این کتاب در ارتباط با مجموعه ای از گزیده های خطبه های عبادی استاد معظم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) در سال های 1361 تا 1363 در شهرستان زرند می باشد....

كتاب قبول اهل دل

کتاب قبول اهل دل با موضوع اهل بیت علیهم السّلام در آثار ابن عربی، شمس تبریزی، ملای رومی، ابن فرض، حافظ، ابن سینا… تألیف جناب حجت الاسلام سیّد عباس موسوی مطلق که مزّین به مقدمۀ عالم ربانی حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری (حفظه الله)  می باشد توسط انتشارات مهر فاطمه علیهاالسّلام در ۳۰۴ صفحه منتشر شده است .

كتاب مظهر وصف خدا

کتاب مظهر وصف خدا تألیف جناب حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق مجموعه خاطراتی از عارف مرتاض حضرت علامه سیّد ابوالحسن حافظیان (قدس سره) در بیان و خاطرات عارف فرزانه حضرت استاد آيت الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری (حفظه الله) مي باشد.  این کتاب در ۱۲۰ صفحه توسط انتشارات معارف معنوی بچاپ رسیده. ( این اثر را از مرکز پخش باران ۰۹۱۲۸۵۳۱۰۵۰ تهیه فرمائید.)

کتاب ارزشمند راست گفت مسیح ( گُهرگفتارهای حضرت استاد آیت الله شوشتری)

کتاب راست گفت مسیح ( گُهر گفتارهایی از استاد فرزانه حضرت استاد آیت الله شوشتری ) توسط حجت الاسلام سیدعباس موسوی مطلق در 170 صفحه توسط نشر عطش منتشر گردیده است. این اثر را از مرکز پخش باران 09128531050 تهیه فرمایید.

غم عشق (گام‌هاي نخستين در سير و سلوك)

كتاب «غم عشق» بر آن است تا اولين قدم‌هاي سير و سلوك را براي همگان به ويژه نسل جوان يادآور شود. حضرت استاد اهداف نگارش كتاب ياد شده را چنين برمي‌شمرد:

1. هدف اصلي دعوت مؤمنين به سوي خداي عزوجل است.

2. مخاطب ما جوانان صالح و خداجو هستند.